КЕП СӦС

Аш кылгада, бала јашта.           Кеҥ тон јыртылбас, кеп сӧс бузулбас. Коп сӧстӧ чын јок, кеп сӧстӧ тӧгӱн јок.              Укаалу сӧсти угарга макалу.                Калык-јон качан да бӧкӧ.               Јаҥыс кижи чыдабаза, эл-јон чыдаар. Јоонду от ӧчпӧс, јон улус јоксырабас. Јазылар ооруныҥ эми кӧп.

Главная \ Журналы Журналдар \ журнал "Солоҥы"

журнал "Солоҥы"

Солобл 2-2012
С
олоҥы 2-2012

 

Кадар 4
С
олоҥы4-2013
Кадар 3-2012
С
олоҥы3-2012
кадар
Cолоҥы1-1990