КЕП СӦС

Аш кылгада, бала јашта.           Кеҥ тон јыртылбас, кеп сӧс бузулбас. Коп сӧстӧ чын јок, кеп сӧстӧ тӧгӱн јок.              Укаалу сӧсти угарга макалу.                Калык-јон качан да бӧкӧ.               Јаҥыс кижи чыдабаза, эл-јон чыдаар. Јоонду от ӧчпӧс, јон улус јоксырабас. Јазылар ооруныҥ эми кӧп.

Главная \ РЕБУСЫ КРОССВОРДЫ РЕБУСТАР. ТАПКЫШТАР

РЕБУСЫ КРОССВОРДЫ РЕБУСТАР. ТАПКЫШТАР

Ребус 1 ребус 2
реб25а Реб 25

 

Тепкиш 1

Тапкыш

кросс1
К таныктаҥ башталган аҥдардыҥ адын тургус

 Сурак кожоҥдогон
Кожоҥныҥ кӧрӱ-конкурсында беш кысчак ла эки уулчак турушкан. Эҥ артык деп ӱч бала адатты. Јеҥӱчилдердиҥ тоозында кыс бала бар ба?

Тапкыш 01

ЈАЖЫНГАН ТАНЫКТАРДЫ ТАП

Айда бар,

Уйда јок.

Тайда бар,

Тойдо јок.

 

Кыста бар,

Каста јок.

Кышта бар,

Ташта јок.

 

 рис

ТАПКЫШТА ТЫНДУЛАРДЫҤ БАЛДАРЫ


Тууразыла:
1. Сарлыктыҥ балазы.
2. Эчкиниҥ балазы.
3. Куштыҥ балазы
4. Койдыҥ балазы
5. Ийттиҥ балазы.


Ӱстинеҥ тӧмӧн:
1. Тӧӧниҥ балазы.
2. Айуныҥ балазы.
3. Чочконыҥ балазы.
4. Уйдыҥ балазы.

 Ийтти тапсаҥ