КЕП СӦС

Аш кылгада, бала јашта.           Кеҥ тон јыртылбас, кеп сӧс бузулбас. Коп сӧстӧ чын јок, кеп сӧстӧ тӧгӱн јок.              Укаалу сӧсти угарга макалу.                Калык-јон качан да бӧкӧ.               Јаҥыс кижи чыдабаза, эл-јон чыдаар. Јоонду от ӧчпӧс, јон улус јоксырабас. Јазылар ооруныҥ эми кӧп.

Главная \ скачать аудиокниги

скачать аудиокниги

  

"Маргаан" К. Тепуков - скачать архивом 
"Маргаан" К. Тепуков - скачать через браузер 

"Сӱӱнчи ачты эжигин" Кӱӱзи В. Кончев. Сӧс. К. Тепуковскачать архивом 
"Сӱӱнчи ачты эжигин" Кӱӱзи В. Кончев. Сӧс. К. Тепуковскачать  через браузер
"Чаабычак" Кӱӱзи А. Тюрункин. Сӧс. К. Тепуковскачать  архивом
"Чаабычак" Кӱӱзи А. Тюрункин. Сӧс. К. Тепуковскачать через браузер
"Јаскы кӱӱлер" А. Ередеев, ГТРК "Эл Алтай"- скачать  архивом
"Јаскы кӱӱлер" А. Ередеев, ГТРК "Эл Алтай"скачать через браузер
"Јас" К. Тепуков,  ГТРК "Эл Алтай"скачать  архивом
"Јас" К. Тепуков,  ГТРК "Эл Алтай"скачать через браузер
"Айлыс бистиҥ Азбука"  К. Тепуков скачать  архивом
"Айлыс бистиҥ Азбука"  К. Тепуков - скачать через браузер
Есения Аспанова, аккордеонло ойнойтскачать  архивом
Есения Аспанова, аккордеонло ойнойтскачать через браузер 7 

Аржан Адаров ӱлгерлер кычырат.  ВГТРК "Горный Алтай"скачать  архивом
Аржан Адаров ӱлгерлер кычырат.  ВГТРК "Горный Алтай"скачать через браузер

Борис Укачин ӱлгерлерин кычырат  ВГТРК "Горный Алтай" скачать  архивом
Борис Укачин ӱлгерлерин кычырат  ВГТРК "Горный Алтай" скачать через браузер 9 

Эркемен Палкин кӧчӱриштерин кычырат (А.Пушкин) ВГТРК "Горный Алтай"скачать  архивом
Эркемен Палкин кӧчӱриштерин кычырат (А.Пушкин) ВГТРК "Горный Алтай" скачать через браузер

Лазарь Кокышев -  скачать  архивом
Лазарь Кокышев - скачать через браузер

  Лазарь Кокышев "Детям Алтая" - скачать  архивом
  Лазарь Кокышев "Детям Алтая" - скачать через браузер