КЕП СӦС

Аш кылгада, бала јашта.           Кеҥ тон јыртылбас, кеп сӧс бузулбас. Коп сӧстӧ чын јок, кеп сӧстӧ тӧгӱн јок.              Укаалу сӧсти угарга макалу.                Калык-јон качан да бӧкӧ.               Јаҥыс кижи чыдабаза, эл-јон чыдаар. Јоонду от ӧчпӧс, јон улус јоксырабас. Јазылар ооруныҥ эми кӧп.

ОТЗЫВЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ШӰӰЛТЕЛЕР ЛЕ КӰӰНЗЕМЕЛДЕР

    14.03.17   00:28

1акшылар, меге сайт сурекей 1араган. База керек мультфильмдер.
    14.03.17   00:23

Меге кошту 1арады, Слерге, Кулер Эзендикович, 1аан быйан, база мультиктер керек.
    27.01.16   13:00

Jакшылар!Сайт сурекей тузалу, 1илбилу!мындый сайт барына оморкойдым.1аан 1едимдер слерге!
    11.11.15   23:12

Якшлар кундулу Кулер Эзендикович мен Аларушкин Эмиль канозы 1уртын кафе Пегастын уулы санарга киртру ба меге Бору ле дозы керегинде таштаганар ойтонон ташталарырба
    09.11.15   03:01

Кулер Эзендиковичке билебистин алдынан 1аан быйанысты айдып турус, слердин эдип турган ижер мынан 1едимду болзын, амадуларар бутсин!!!!!!!
    20.10.15   11:50

Jакшылар "Азатпай " сайттын ишчилери! Сайты ачып коркышту сонуркап, jилбиркеп кордис.Анчада ла алтай мультфильмдер jарады. Сайт мынан ары онжуп, коп jедимдерге jетсин. Ачык jолдор, арбынду иш куунзейдис!
    16.10.15   10:50

Jакшылар,азатпайчылар!Бу сайтты Горно-Алтайскка келип ачтым,ненин учун дезе бистин школдо интернет коркышту араай иштеп jат. Кулер Эзендикович jакшы тузалу иш эткен эмтир.Алатан, коротон иштер бар, jе ас, онын учун баштамы класстын уредучилерине кычыру эдедим. Кундулу, кару коллегаларым, бистин кажыбыста ла jылдарла jуулган керекту,jилбилу, балдарга тузалу иштер толтыра. Бу сайт тегин ачылбаган, тилистин озумине, ичкери уйеге керекту, онын учун оны кондуктирип, омо-jомо иштеектер.Кулер Эзендиковичке jаан быйан!Акту куунеерле, агару санаагаарла баштаган ижигер jедимду болзын!
    29.09.15   23:13

Jаан быйан слердин сайт бары учун. Jилбиркеп ле соныркап кордим jуруктарды, кычырдым алтайлап)) сайт jараш, jарык. Эткен ижир учурлу ла баалу, кару алтай тилис ундылбазын.
    16.06.15   17:58

: Эзендер! Качан алтай тилге кӧрӱлмелер (видео) болор, бистерге балдарыска тыҥ керек болып јат? Јаан быйан бу да кире иш эткенигерге! Ижерге алкыш болзын.
    25.05.15   04:04

Даг Алдайда кожаларывыска Тывадан изиг байыр!
Ийи мультфильмни силерден тып алдым, солун чүве-дир, четтирдим!

Добавить сообщение

* Имя:


E-mail:


* Текст:


* Подтвердите, что Вы не робот: