КЕП СӦС

Аш кылгада, бала јашта.           Кеҥ тон јыртылбас, кеп сӧс бузулбас. Коп сӧстӧ чын јок, кеп сӧстӧ тӧгӱн јок.              Укаалу сӧсти угарга макалу.                Калык-јон качан да бӧкӧ.               Јаҥыс кижи чыдабаза, эл-јон чыдаар. Јоонду от ӧчпӧс, јон улус јоксырабас. Јазылар ооруныҥ эми кӧп.

ОТЗЫВЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ШӰӰЛТЕЛЕР ЛЕ КӰӰНЗЕМЕЛДЕР

    16.10.15   10:50

Jакшылар,азатпайчылар!Бу сайтты Горно-Алтайскка келип ачтым,ненин учун дезе бистин школдо интернет коркышту араай иштеп jат. Кулер Эзендикович jакшы тузалу иш эткен эмтир.Алатан, коротон иштер бар, jе ас, онын учун баштамы класстын уредучилерине кычыру эдедим. Кундулу, кару коллегаларым, бистин кажыбыста ла jылдарла jуулган керекту,jилбилу, балдарга тузалу иштер толтыра. Бу сайт тегин ачылбаган, тилистин озумине, ичкери уйеге керекту, онын учун оны кондуктирип, омо-jомо иштеектер.Кулер Эзендиковичке jаан быйан!Акту куунеерле, агару санаагаарла баштаган ижигер jедимду болзын!
    29.09.15   23:13

Jаан быйан слердин сайт бары учун. Jилбиркеп ле соныркап кордим jуруктарды, кычырдым алтайлап)) сайт jараш, jарык. Эткен ижир учурлу ла баалу, кару алтай тилис ундылбазын.
    16.06.15   17:58

: Эзендер! Качан алтай тилге кӧрӱлмелер (видео) болор, бистерге балдарыска тыҥ керек болып јат? Јаан быйан бу да кире иш эткенигерге! Ижерге алкыш болзын.
    25.05.15   04:04

Даг Алдайда кожаларывыска Тывадан изиг байыр!
Ийи мультфильмни силерден тып алдым, солун чүве-дир, четтирдим!
    17.05.15   04:28

"Азатпай" сайтты ачкан УЛУСКА jаан быйаныс! Акту кÿÿниле тöрöл тили, калыгы, jери учун сананып турганага АЛКЫШ-БЫЙАН! Кöп, учурлу иш эдип турганаарды, jаан амадулу, ичкери санаалу болгоноорды jöмöп лö оморкоп турус!
    13.04.15   06:29

Балдарга учурлалган алтай кожондор болгон болзо,Јакшы болор эди. Темдектезе, "Кара кураанак"
"Мен тударым чымылды", "Јалку киске онон до оско
    13.04.15   04:07

Коркышту jакшы сайт эмтир. быйан слерге!
    26.03.15   23:56

Мындый jараш, jилбилу сайт ачканыгарга jаан быйан!!!Бу сайт бистин ижиске jаан болуш ла суунчи!
    15.02.15   06:41

Сайтка jаан jедимдер куунзейдис! Байрамдарга учурлай, оогош болчомдор уренгедий улгерлер, куучындар кооп чыксын. Таскадаачыларга jаан болуш болзын.
    24.01.15   21:49

Эзендер кара башту калык! Мен иженедим jаны ачылган "Азатпай" сайт, бойынын тузасын алтай калыкка jетирер деп. Анчада ла ол огош балдарга керек. Мынан аары алтай мултьтфильмдар эдип, оско калыктардын м/фильмдарын алтай тилге кочирер ишти эчимдуу баштап ийзе jакшы ла jилбилу болор эди.
Бис ончогыс Кулер Эзендикичка болужар керек. Тууразында турбай.

Добавить сообщение

* Имя:


E-mail:


* Текст:


* Подтвердите, что Вы не робот: